World Class Collective

Procesverbetering, proces improvement, continuous improvement, verbeterprogramma, verbetermethode.
 
Voor de één zijn dit vooral buzz-termen, voor de ander dagelijkse realiteit.
Feit is dat elk bedrijf en elke organisatie van tijd tot tijd moet werken aan verbetering van de bedrijfsprocessen.
 
Verbetering, dat willen we allemaal wel.
Maar wat bedoelen we precies met procesverbetering?
En verstaan we daar wel allemaal hetzelfde onder?
Die vragen zijn heel belangrijk, zeker als u op zoek bent naar vormgeving en/of ondersteuning bij een verbeterproces binnen uw bedrijf.
 
Voor World Class Collective is procesverbetering alleen waardevol als het:

  • van binnenuit de organisatie komt
  • gedragen wordt door alle lagen van het bedrijf
  • leidt tot blijvende resultaten

 
World Class Collective biedt bedrijven en organisaties ontwikkeling van verbeterprogramma’s en ondersteuning bij verbeterprocessen. Daarbij maken we onder meer gebruik van wereldwijd erkende verbeterprogramma’s als TPM, LEAN, Six Sigma of Kaizen.
 
World Class Collective biedt u een verbeterprogramma op maat.
Met oog en aandacht voor de mensen binnen uw organisatie die het moeten uitvoeren.